Na sesji w dniu 30 maja 2011 roku Rada Miejska przyjęła poniższy apel:

 

Apel Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej

 

Rada Miejska w Łobżenicy zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Premiera Rządu Polskiego z apelem o to, by w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku za jeden z priorytetów Polski uznana została kwestia rolnictwa, a w szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. starej Unii.

Wyrównanie dopłat Rada Miejska uważa za sprawę kluczową dla przyszłości rolnictwa w Polsce i dlatego apeluje by rząd polski traktował ją jako sprawę  najwyższej wagi.

Rada Miejska zobowiązuje Przewodniczącego Rady do niezwłocznego przesłania niniejszego apelu Prezydentowi Rzeczypospolitej Panu Bronisławowi Komorowskiemu i Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi.