Zgodnie z zapowiedzią w dniu 30 maja odbyło się wspólne posiedzenie komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku.  Zasadniczym celem posiedzenia było podsumowanie wyjazdowego posiedzenia obu Komisji z dnia 20 maja, gdzie wizytowano tereny rekreacyjne i wypoczynkowe naszej Gminy. Komisja wskazuje za konieczne podjęcie działań na terenie Trzebonia w zakresie poprawy bezpieczeństwa kapeli poprzez zatrudnienie ratownika w weekendy w godzinach od 12 do 18, wymianę elementów drewnianych pomostów, ustawienie tablice  informacyjnych oraz odgrodzenie terenu plaży i uzupełnienie zieleni izolacyjnej. Pozostałe miejsca tradycyjnie wykorzystywane do kąpieli powierzyć opiece rad sołeckich oraz udzielić wsparcia w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków plażowania oraz zadbać o rozmieszczenie pojemników na odpady. Ponadto postanowiono zorganizować spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i właścicielami terenów rekreacyjnych w Grodku Krajeńskim w celu określenia kierunków ożywienia atrakcyjności terenów i przywróceniu ich funkcji.