Już poraz siódmy w dniu 21 maja 2011 roku odbyło się spotkanie samorządowców Ziemi Krajeńskiej w Górce Klasztornej. W tym roku poraz pierwszy spotkanie zostało poprzedzone naradą roboczą starostów, burmistrzów i wójtów gdzie omawiano zamiar powołania forum samorządów Krajny. Głównym inicjatorem tego spotkania był senator Mieczysław Augustyn. W spotkaniu tym obok starostów powiatów pilskiego, nakielskiego i sępoleńskiego, wójtów i burmistrzów gmin krajeńskich uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Pan Stanisław Marcin Chmielewski. W dalszej części spotkania odbyła się uroczysta msza święta z udziałem zacnych gości, radnych samorządowców, sołtysów i pracowników samorządowych. Na zakończenie uroczystości Burmistrz Łobżenicy Pan Eugeniusz Cerlak zaprosił na spotkanie integracyjne z poczęstunkiem gdzie była możliwość wzajemnego zapoznania się i wymiany poglądów.

Radny Antoni Kapeja pomysłodawca i organizator spotkań wyraził przekonanie, że ten rodzaj kontaktów samorządowych będzie kontynuowany w przyszłych latach. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzenia wystawy zaprezentowanej w roku ubiegłym w Senacie  RP popularyzującej walory i osobliwości Ziemi Krajeńskiej. Wystawa ta wędruje po terenie wszystkich gmin Krajny. Integracja samorządów Krajny, jej charakterystyczna kultura i tradycje oraz walory naturalne i historyczny dorobek mają na celu wzmocnienie promocji Krajny i jej regionalnej pozycji w świadomości Polaków.