W związku ze zbliżającym się okresem kanikuły połączone Komisje Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku oraz Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia w dniu 20 maja dokonały wizytacji terenów rekreacyjnych związanych z letnim wypoczynkiem i rekreacją. Radni odwiedzili niektóre miejsca gdzie są możliwości kąpieli w Wiktorówku obok Pana Szałowicza i przy remizie strażackiej, w Walentynowie nad jeziorem Sławianowskim, Ośrodek Malwa w Luchowie, a także Gródek Krajeński i miejsce do kąpieli w Dźwiersznie Wielkim nad jeziorem Stryjewskim a także najpopularniejszy teren wypoczynku wodnego mieszkańców naszej Gminy w Trzeboniu. Podczas rekonesansu przeprowadzono rozmowy z gospodarzami odwiedzanych terenów.

Przedstawione informacje oraz wizualna ocena wskazują na konieczność opracowania programu działań w zakresie poprawy istniejącej infrastruktury terenów rekreacyjnych, sposobu zarządzania, oraz poprawy bezpieczeństwa i porządku. Wnioski ze spotkania zostaną przyjęte na spotkaniu studyjnym w dniu 30 maja 2011 roku.

W trakcie rekonesansu radni dokonali przeglądu kompleksu sportowego „Orlik” w Łobżenicy. Stwierdzono, że rozpoczęto usuwanie usterek gwarancyjnych jednak główne mankamenty tj. nierówność płyty boiska piłkarskiego, wykrzywienia ścian oporowych wymaga pilnego działania naprawczego. Właściwe przygotowanie Orlika do korzystania do czasu wakacji pozwoli na wzbogacenie oferty wakacyjnej dla młodzieży z naszej gminy.