Radni Rady Miejskiej w Łobżenicy uczestniczyli w dniu 18 maja 2011 roku na zorganizowanym przez Burmistrza Eugeniusza Cerlaka spotkaniu roboczym dotyczącym zmian w organizacji ruchu drogowego w Łobżenicy. Reprezentujący Starostę Pilskiego Pan Krzysztof Tomczyk wyjaśnił wymagania w zakresie dokonania zmian w układzie strumieni ruchu w Łobżenicy. Zaproponował kompleksową analizę  oraz przyjęcie sugestii i oczekiwań  lokalnych w celu ich rozpatrzenia przez Powiatową Komisję Organizacji Ruchu  Drogowego. Na spotkaniu podkreślono konieczność rozważenia w projekcie organizacji  następujących uwarunkowań:

- rozważyć wyprowadzenie tranzytowego ruchu ciężarowego z terenu centrum Łobżenicy poprzez skierowanie go od Wyrzyska ulicą targową, od Więcborka ulicą Sikorskiego i Złotowską i od Złotowa przez Rataje Górkę Klasztorną a na Więcbork ulicą Mickiewicza, bądź 600 – lecia i Licealną,

- dokonać zmian ruchu lokalnego  wewnątrz Łobżenicy na ulicach Mickiewicza, Sienkiewicza i Sobieskiego wprowadzając uporządkowanie ruchu jednokierunkowego,

- zaprojektować i ustawić oznakowanie zgodne ze standardami i prawem ruchu drogowego,

- przeanalizować dopuszczalność parkowania na ulicach pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu.