Na zaproszenie Pana Burmistrza Eugeniusza Cerlaka radni Rady Miejskiej w Łobżenicy w dniu 10 maja 2011 roku uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym poświeconym planom rewitalizacji łobżenickich rynków. Obecna na spotkaniu autorka opracowania uzasadniła przygotowane rozwiązania projektowe. W toku dyskusji po emocjonującej wymianie poglądów przedstawiono następujące dezyderaty:

1.    Powiązać układ komunikacyjny projektowanych placów z funkcjonalnym przyszłościowym rozwojem miasta uwzględniając segregację ruchu, obejścia komunikacyjne, bezpieczeństwo uczestników, historyczne uwarunkowania i dostępność.

2.    Zwiększyć możliwości parkingowe na placach poprzez wyprowadzenie przystanku PKS w pobliże targowiska.

3.    Uwzględnić w urządzeniu  rynków ich historyczne znaczenie w kontekście walorów turystycznych poprzez nawiązanie do lokacji Łobżenicy, tradycji, osiągnięć infrastruktury miejskiej, symboli i dziedzictwa kulturowego.

Kolejne spotkanie konsultacyjne nad projektami uwzględniającymi przedstawione powyżej postulaty planowane jest na miesiąc czerwiec.