Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łobżenicy prowadzi prace związane z analizą sprawozdania Burmistrza Łobżenicy z wykonania zadań zaplanowanych na rok 2010. Dotychczas odbyły się 3 posiedzenia. Zapoznano się z poziomem wykonania dochodów budżetowych. Ogólnie dochody zostały  wykonane w 97%, jednak realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wskazuje na odchylenia o planu. Wyjaśnienie różnic i przyczyn ich powstawania jest ważne do bezpieczeństwa planowania wydatków na przyszłość.  Niepokojący jest stale wzrastający poziom zaległości podatkowych. Wyniósł on na koniec 2010 roku kwotę 932 tyś zł. Badano też umorzenia podatkowe, odroczenia i przyczyny ich powstania. Zalecono konieczność ciągłego monitorowania sytuacji majątkowej szczególnie dużych dłużników oraz stosowania przewidzianych prawem procedur windykacyjnych. Wykaz zaległości podatkowych powyżej 500 zł zostanie podany do publicznej wiadomości a także przyczyny ich odroczenia lub umorzenia na stronach internetowych gminy najpóźniej do końca maja. Komisja dostrzegła niepokojące wydatki na odszkodowania  dla właścicieli lokali mieszkalnych gdzie mimo wyroku eksmisji  gmina nie zapewniła lokalu socjalnego. Jest to pokaźna kwota za rok 2010  około 44 tyś zł. i na bieżąco  dalej są te koszty, obecnie około 900 zł miesięcznie. Komisja rekomenduje poważną analizę w zakresie zwiększenia w gminnym zasobie mieszkaniowym ilości lokali socjalnych dla osób będących w trudnym położeniu mieszkaniowym.