Zgodnie z planem pracy Komisja  Oświaty, Polityki Społecznej,  Kultury i  Ochrony Zdrowia  Rady Miejskiej w Łobżenicy w dniu 4 maja 2011 roku  dokonała wizytacji  Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy.

Zapoznano się z warunkami  funkcjonowania  biblioteki,  izby muzealnej oraz z zapleczem ośrodka kultury. Podczas roboczego spotkania po wysłuchaniu  informacji kierownictwa GCK  Komisja wypracowała następujące opinie:

- rozważyć możliwość powierzenia organizacji Biegu im. Alojzego Graja  Ludowym Zespołom Sportowym w Łobżenicy,

-  zapewnić pomieszczenie na magazyn do eksponatów izby muzealnej,

- ogłosić konkurs  wśród szkół  na wzór flagi gminy a wybrane propozycje poddać pod konsultację społeczną.