W związku z postanowieniem rozporządzenia Premiera Rady Ministrów z 29 stycznia 2024 r. (Dz.U. poz. 109) w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Urzędnik Wyborczy Gminy Łobżenica będzie pełnił swoje dyżury w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica w dniach:

01.03.2024r., w godz.: 14:00-16:00

02.03.2024r., w godz.: 09:00-12:00

06.03.2024r., w godz.: 08:30-15:30

08.03.2024r., w godz.: 08:30-15:00

 

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione będą w szczególności w celu udzielenia wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji.

Urzędnik Wyborczy

 

/-/ Magdalena Wolf