KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Pile

z dnia 30 stycznia 2024 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego mającego swoją siedzibę na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego