K O M U N I K A T

Komisarzy Wyborczych w Pile

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z terenu powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego