<>

 

POSTANOWIENIE Nr 11/2024

KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE I

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Łobżenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych