Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2023

 

- Pozycja: 9120

 

- Data ogłoszenia: 17 października 2023 r.


DZ. URZ. WOJ. 2023.9120

 

Data wejścia uchwały w życie: 1listopada 2023 r.

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła nieważność uchwały w części obejmującej wyrażenie w brzmieniu: „gminnej ewidencji zabytków”, zawarte w załączniku do uchwały w pkt IV ppkt 1 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 25 października 2023 r.