Postępowanie pn. ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY ŁOBŻENICA, GMINNEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZGKIM W ŁOBŻENICY SP Z O. O. zamieszczono w całości stronie  https://platformazakupowa.pl/transakcja/820358