Obwieszczenie Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 maja 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 49/1, 49/2, 234/1, 234/2 i 234/3 położonych w obrębie Dziegciarnia,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 209/2, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6 w obrębie Kunowo,
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 199/2, 199/3, 199/5, 199/6, 199/8 w obrębie Wiktorówko,
4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 334/6 w obrębie Luchowo.