Data wpływu: 14 lutego 2023 r.

 

Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych

 

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: do 3 miesięcy zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach