Data wpływu: 14 października 2022 r.

 

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: do 3 miesięcy zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach