Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 4591

 

- Data ogłoszenia: 8 czerwca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.4591

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 czerwca 2021 r.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność uchwały, w części obejmującej:

- w § 8 ust. 1 pkt 1,

- w załączniku nr 1 pn. "Wniosek o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków" oraz w załączniku nr 2 pn. "Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością" pozycję pn. "KLAUZULA INFORMACYJNA" wraz z treścią w niej zawartą.

 

Uchwała Nr 16/983/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 r.