Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2021

 

- Pozycja: 4592

 

- Data ogłoszenia: 8 czerwca 2021 r.


DZ. URZ. WOJ. 2021.4592

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 lipca 2021 r.

 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały, w części obejmującej:

- § 2 uchwały w zakresie wyrazu "kalendarzowych",

- pkt 13 załącznika nr 1 do uchwały w zakresie wyszczególnienia wydatków za ostatni miesiąc za mieszkanie,

- załącznik nr 2 do uchwały w zakresie wyrazów "pełnych" i "kalendarzowych".

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r.