Data wpływu: 15 grudnia 2020 r.

 

Podmiot wnoszący petycję: Piotr Sterkowski

 

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach