Informuję, że XXV sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 27 listopada 2020 r. o godzinie 15:00.

Możliwość taką przewiduje art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

Proponowany porządek obrad przedkładam w załączeniu. Zapraszam do śledzenia obrad sesji poprzez stronę Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (zakładka: transmisje z obrad Rady Miejskiej w Łobżenicy ).

  

Z poważaniem

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY

  (-) Antoni Kapeja