Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 7687

 

- Data ogłoszenia: 9 września 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.7687
 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.