Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 7746

 

- Data ogłoszenia: 10 października 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.7746

 

Data wejścia uchwały w życie: 17 listopada 2018 r.

 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność § 3 ust. 2 w zakresie wyrazów „na stałe”, § 7 ust. 3, § 18 ust. 1, § 19, § 20, § 25 ust. 3  w zakresie wyrazów „lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący”, § 39 ust. 5, § 46 ust. 2, § 56 ust. 4, § 68 ust. 3, § 76 ust. 1, § 99 ust. 2 oraz § 122 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 26 października 2018 r.