OBWIESZCZENIE


BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 19 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Łobżenicy przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Miasto Łobżenica ulice: Browarna, Krótka, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Olszowa, Pocztowa, Polna, pl. Wolności, Powstańców, 1 Maja, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Targowa, Wyrzyska, Zajazdowa, Złota, Rataje-Osiedle Seydy ul. Rzemieślnicza, Wsie: Rataje, Szczerbin

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Mickiewicza 20a, 89-310 Łobżenica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miasto Łobżenica ulice: Dąbrowskiego, Dębowa, Głowackiego, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Pawła Szczuki, Łączna,
Ks. L. Raczkowskiego, pl. Zwycięstwa, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego, Sobieskiego, Sosnowa, Spacerowa, 600 - lecia, Andrzeja Stelmachowskiego, Szkolna, Ściegiennego, Batorego, Świerkowa, Wodna, Nad Rzeką, Wojska Polskiego, Złotowska

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Sikorskiego 3, 89-310 Łobżenica

3

Wsie: Kruszki, Kunowo, Piesno, Walentynowo, Wiktorówko

Szkoła Podstawowa, Wiktorówko 65,  89-310 Łobżenica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Wsie: Dębno, Dziunin, Fanianowo, Liszkowo, Nowina, Zdroje

Szkoła Podstawowa, Fanianowo 29,  89-310 Łobżenica

5

Wsie: Biegodzin, Dziegciarnia, Dźwierszno Małe, Dźwierszno Wielkie, Ferdynandowo, Izdebki, Józefinowo, Łobżonka, Młynowo, Puszczka, Stebionek, Topola, Witrogoszcz, Witrogoszcz-Kolonia, Witrogoszcz-Osada

Szkoła Podstawowa, Dźwierszno Małe 8,  89-310 Łobżenica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Wsie: Chlebno, Kościerzyn Mały, Luchowo, Trzeboń

Sala OSP, Luchowo 75B, 89-310 Łobżenica

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Pile I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Łobżenicy najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

                                                                                                                                                                     BURMISTRZ  ŁOBŻENICY

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                               /-/  Piotr Łosoś