KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 września 2018 roku

 

o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na Burmistrza Łobżenicy

 

Miejska Komisja Wyborcza w Łobżenicy informuje, że w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. przyjmuje zgłoszenia  kandydatów na Burmistrza Łobżenicy w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiegio 7 – sala konferencyjna     Nr 9 (parter)

 

 24 września  2018 r - poniedziałek

- od godz. 8:00 do godz. 10:00

25 września 2018 r. - wtorek

- od godz. 12:00 do godz. 15:00

26 września 2018 r. - środa

-  od godz. 9:00   do godz. 11:00

- od godz. 22:00   do godz. 24:00

 

                                                                                   Przewodniczący

                                                                         Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                  /-/Mariusz Gniot