Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2017

 

- Pozycja: 7193

 

- Data ogłoszenia: 7 listopada 2017 r.


DZ. URZ. WOJ. 2017.7193

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2018 r.