Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Miejskiej w Łobżenicy, która odbędzie się:

 

w dniu 30 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

przy ulicy Sikorskiego 7, w Łobżenicy.

 

        Proponowany porządek obrad przedkładam w załączeniu.

 

 

Z poważaniem

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

 (-) Antoni Kapeja