ZARZĄDZENIE  Nr 11/2008

 

BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 3 marca 2008r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Łobżenica przeznaczonych do zbycia.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 261  poz.  2603 z późniejszymi zmianami)

 

z a r z ą d z a m :

 

§ 1

podanie do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia:

 

1.       Lokal mieszkalny Nr 1

położony w budynku przy Placu Wolności 14 na działce Nr 749 w m. Łobżenica KW 20105 Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych

  - Powierzchnia nieruchomości   -          

  - Opis nieruchomości               -           Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym głównym z przybudówką (oficyną) i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny wraz z budynkami mieszkalnymi na nieruchomościach sąsiednich tworzy zwartą zabudowę uliczną. Budynek gospodarczy znajduje się w złym stanie technicznym i jest przeznaczony do rozbiórki.

Budynek mieszkalny główny, w którym znajduje się część wycenianego mieszkania, to budynek jednoklatkowy, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym niezagospodarowanym, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej ok. 1880 r.

W podwórzu nieruchomości położona jest przybudówka do głównego budynku mieszkalnego (oficyna), w której znajduje się część wycenianego mieszkania, to budynek parterowy niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego, wybudowany w technologii tradycyjnej ok. 1880 r.

Ogólny stan techniczny budynku mieszkalnego głównego i przybudówki określam jako średni, standard wykończenia wnętrza typowy do okresu budowy. W budynku występują zawilgocenia ścian przy przyziemiu. W budynku głównym, na ścianie piwnicznej od strony ulicy występują pęknięcia w miejscu styku ze stropem, a ponadto ugięcia kalenicy

Budynek znajduje się w obszarze (rejonie) miasta Łobżenicy objętym ochroną konserwatorską oraz w wykazie (ewidencji) obiektów zabytkowych i z tego tytułu podlega ochronie konserwatorskiej. Status takiego budynku w przypadku wprowadzanie w nim zmian w zakresie jego „bryły", a w szczególności dot. to dachu, elewacji i okien, wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze budynku głównego i przybudówki (oficyny). W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: 3 pokoje, kuchnia i łazienka z WC o łącznej powierzchni użytkowej ogółem 66,24 m2. Lokal mieszkalnego posiada pomieszczenie przynależne – komórkę znajdującą się w przybudówce (oficynie). Piwnica, strych i korytarz znajdujące się w budynku głównym stanowią pomieszczenia wspólne.

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje:

-elektryczną,

-wodociągową,

-kanalizacyjną,

-gazową.

Wszystkie media dostarczane są z sieci miejskiej. Pomieszczenia ogrzewane są piecami kaflowymi.

Stan techniczny lokalu średni, standard wykończenia wnętrza średni. Podłogi z desek, w łazience i kuchni na deskach wykładzina PCV, w pokojach okna drewniane, w kuchni PCV, drzwi drewniane płytowe, ściany malowane, w łazience miska ustępowa, wanna i umywalka. Mieszkanie jest mało funkcjonalne szczególnie ze względu na komunikację, dwa pokoje przejściowe, a ponadto w jednym pokoju brak dziennego oświetlenia.

  - Przeznaczenie nieruchomości -           Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica teren posiada funkcję terenu mieszkaniowo - usługowego.

  - Forma zbycia            -           sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części udziału w gruncie i nieruchomości wspólnej w udziale 7182/12480.

-          Wartość rynkowa lokalu                 -           49.681,00 zł

-          Sprzedaż na rzecz najemcy.

 

Uwaga: Cena może ulec obniżeniu po zastosowaniu bonifikaty.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. upływa z dniem 18 kwietnia 2008r.

 

 

2.       Lokal mieszkalny Nr 2

położony w budynku przy Placu Wolności 14 na działce Nr 749 w m. Łobżenica KW 20105 Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych

  - Powierzchnia nieruchomości   -           0,0261 ha

  - Opis nieruchomości               -           Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym głównym z przybudówką (oficyną) i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny wraz z budynkami mieszkalnymi na nieruchomościach sąsiednich tworzy zwartą zabudowę uliczną. Budynek gospodarczy znajduje się w złym stanie technicznym i jest przeznaczony do rozbiórki.

Budynek mieszkalny główny, w którym znajduje się część wycenianego mieszkania, to budynek jednoklatkowy, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym niezagospodarowanym, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej ok. 1880 r.

W podwórzu nieruchomości położona jest przybudówka do głównego budynku mieszkalnego (oficyna), w której znajduje się część wycenianego mieszkania, to budynek parterowy niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego, wybudowany w technologii tradycyjnej ok. 1880 r.

Ogólny stan techniczny budynku mieszkalnego głównego i przybudówki określam jako średni, standard wykończenia wnętrza typowy do okresu budowy. W budynku występują zawilgocenia ścian przy przyziemiu. W budynku głównym, na ścianie piwnicznej od strony ulicy występują pęknięcia w miejscu styku ze stropem, a ponadto ugięcia kalenicy

Budynek znajduje się w obszarze (rejonie) miasta Łobżenicy objętym ochroną konserwatorską oraz w wykazie (ewidencji) obiektów zabytkowych i z tego tytułu podlega ochronie konserwatorskiej. Status takiego budynku w przypadku wprowadzanie w nim zmian w zakresie jego „bryły", a w szczególności dot. to dachu, elewacji i okien, wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na I piętrze budynku głównego. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: 3 pokoje, kuchnia i łazienka z WC o łącznej powierzchni użytkowej ogółem 51,94 m2. Lokal mieszkalnego posiada pomieszczenie przynależne – komórkę. Piwnica, strych i korytarz znajdujące się w budynku głównym stanowią pomieszczenia wspólne.

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje:

-elektryczną,

-wodociągową,

-kanalizacyjną,

-gazową.

Wszystkie media dostarczane są z sieci miejskiej. Pomieszczenia ogrzewane są piecami kaflowymi.

Stan techniczny lokalu średni, standard wykończenia wnętrza średni. Podłogi z desek, w łazience i kuchni na deskach wykładzina PCV, w pokojach okna drewniane, w kuchni PCV, drzwi drewniane płytowe, ściany malowane, w łazience miska ustępowa, wanna i umywalka. Mieszkanie jest mało funkcjonalne szczególnie ze względu na komunikację, dwa pokoje przejściowe, a ponadto w jednym pokoju brak dziennego oświetlenia.

  - Przeznaczenie nieruchomości -           Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica teren posiada funkcję terenu mieszkaniowo - usługowego.

  - Forma zbycia            -           sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części udziału w gruncie i nieruchomości wspólnej w udziale 5298/12480.

-          Wartość rynkowa lokalu                 -           39.419,00 zł

-          Sprzedaż w przetargu

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. upływa z dniem 18 kwietnia 2008r.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami w tut. Urzędzie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu.