ZARZĄDZENIE  Nr 5/2008

 

BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 4 lutego 2008r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Łobżenica przeznaczonych do zbycia, oddania w najem lub dzierżawę.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2004 roku, Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

 

z a r z ą d z a m :

 

§ 1

 

podanie do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia:

 

1.      Lokal mieszkalny Nr 2

położony w budynku nr 22 na działce nr 18 w miejscowości Szczerbin dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 32084

  - Powierzchnia nieruchomości         -         

  - Opis nieruchomości            -          Lokal mieszkalny jest położony na parterze budynku mieszkalnego jednokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym niemieszkalnym, częściowo podpiwniczonego, wybudowanego w technologii tradycyjnej ok. 1910r.

Budynek mieszkalny znajduje się w wykazie obiektów zabytkowych i z tego tytułu podlega ochronie konserwatorskiej. Status takiego budynku w przypadku wprowadzania w nim zmian w zakresie „bryły”, a w szczególności dot. dachu, elewacji i okien wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Lokal składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej ogółem: 39,91 m2, w przeszłości w pomieszczeniu tym znajdowała się klasa lekcyjna. W lokalu brak jest pomieszczenia kuchni i łazienki z WC.

Lokal jest wyposażony jest w instalacje niezbędne do funkcjonowania klasy lekcyjnej, okna i drzwi drewniane, podłoga drewniana. Stan techniczny i standard lokalu ocenia się na poziomie średnim.

W lokalu, w celu przystosowania go w pełni do celów mieszkalnych należy przeprowadzić prace adaptacyjne polegające na urządzeniu kuchni i łazienki z WC, w tym ułożeniu instalacji.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne o powierzchni użytkowej 9,34 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym. Stanowi on obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej ok. 1910r. Wyposażony jest w instalację elektryczną i odrębne wejścia do poszczególnych pomieszczeń.

Do dyspozycji lokatora jest ponadto strych, pomieszczenia w części podpiwniczonej budynku mieszkalnego oraz komunikacji (korytarz i klatka schodowa), które stanowią części wspólne budynku i wchodzą w skład nieruchomości wspólnej.

 

  - Przeznaczenie nieruchomości       -          Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica teren posiada funkcję terenu mieszkaniowo- usługowego.

  - Forma zbycia          -          sprzedaż lokalu wraz z sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 4925/16275.

-          Wartość rynkowa lokalu wraz z udziałem w gruncie-  17.494,00 zł

-          Sprzedaż w drodze przetargu

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. upływa z dniem 20 marca 2008 roku.

 

 

 

 

2.      Lokal mieszkalny Nr 3

położony w budynku nr 22 na działce nr 18 w miejscowości Szczerbin dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 32084

  - Powierzchnia nieruchomości         -          0,14 ha

  - Opis nieruchomości            -          Lokal mieszkalny jest położony na parterze budynku mieszkalnego jednokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym niemieszkalnym, częściowo podpiwniczonego, wybudowanego w technologii tradycyjnej ok. 1910r.

Budynek mieszkalny znajduje się w wykazie obiektów zabytkowych i z tego tytułu podlega ochronie konserwatorskiej. Status takiego budynku w przypadku wprowadzania w nim zmian w zakresie „bryły”, a w szczególności dot. dachu, elewacji i okien wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Lokal składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej ogółem: 29,48 m2. w przeszłości w pomieszczeniu tym znajdowała się klasa lekcyjna. W lokalu brak jest pomieszczenia kuchni i łazienki z WC.

Lokal jest wyposażony jest w instalacje niezbędne do funkcjonowania klasy lekcyjnej, okna i drzwi drewniane, podłoga drewniana. Stan techniczny i standard lokalu ocenia się na poziomie średnim.

W lokalu, w celu przystosowania go w pełni do celów mieszkalnych należy przeprowadzić prace adaptacyjne polegające na urządzeniu kuchni i łazienki z WC, w tym ułożeniu instalacji.

Lokal posiada pomieszczenie przynależne o powierzchni użytkowej 7,26 m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym. Stanowi on obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej ok. 1910r. Wyposażony jest w instalację elektryczną i odrębne wejścia do poszczególnych pomieszczeń.

Do dyspozycji lokatora jest ponadto strych, pomieszczenia w części podpiwniczonej budynku mieszkalnego oraz komunikacji (korytarz i klatka schodowa), które stanowią części wspólne budynku i wchodzą w skład nieruchomości wspólnej.

  - Przeznaczenie nieruchomości       -          Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica teren posiada funkcję terenu mieszkaniowo- usługowego.

  - Forma zbycia          -          sprzedaż lokalu wraz z sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 3674/16275.

-          Wartość rynkowa lokalu wraz z udziałem w gruncie-  12.922,00 zł

-          Sprzedaż w drodze przetargu

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. upływa z dniem 20 marca 2008 roku.

 

§2

podanie do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości zostały przeznaczone oddania w najem lub dzierżawę

1.       Działka niezabudowana Nr 146/85

położony w miejscowości Dźwierszno Małe dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 16217

-          Powierzchnia nieruchomości - 1,0827 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0068 ha

-          Opis nieruchomości - Działka niezabudowana posiadająca bezpośredni dostęp do jeziora.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,11 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Gródku Krajeńskim – wieś Dźwierszno Małe teren posiada funkcję terenu istniejących usług turystycznych.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu pływającego.

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

2.       Działka niezabudowana Nr 146/85

położony w miejscowości Dźwierszno Małe dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 16217

-          Powierzchnia nieruchomości - 1,0827 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0015 ha

-          Opis nieruchomości - Działka niezabudowana posiadająca bezpośredni dostęp do jeziora.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,11 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Gródku Krajeńskim – wieś Dźwierszno Małe teren posiada funkcję terenu istniejących usług turystycznych.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu pływającego.

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

3.       Działka niezabudowana Nr 146/85

położony w miejscowości Dźwierszno Małe dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 16217

-          Powierzchnia nieruchomości - 1,0827 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0015 ha

-          Opis nieruchomości - Działka niezabudowana posiadająca bezpośredni dostęp do jeziora.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,11 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Gródku Krajeńskim – wieś Dźwierszno Małe teren posiada funkcję terenu istniejących usług turystycznych.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu pływającego.

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

4.       Działka niezabudowana Nr 146/85

położony w miejscowości Dźwierszno Małe dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 16217

-          Powierzchnia nieruchomości - 1,0827 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0018 ha

-          Opis nieruchomości - Działka niezabudowana posiadająca bezpośredni dostęp do jeziora.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,11 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat -          w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Gródku Krajeńskim – wieś Dźwierszno Małe teren posiada funkcję terenu istniejących usług turystycznych.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu pływającego.

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

5.       Działka niezabudowana Nr 146/85

położony w miejscowości Dźwierszno Małe dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 16217

-          Powierzchnia nieruchomości - 1,0827 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,00225 ha

-          Opis nieruchomości - Działka niezabudowana posiadająca bezpośredni dostęp do jeziora.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,11 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Gródku Krajeńskim – wieś Dźwierszno Małe teren posiada funkcję terenu istniejących usług turystycznych.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu pływającego.

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

6.       Działka zabudowana Nr 888

położony w miejscowości Łobżenica dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 20454

-          Powierzchnia nieruchomości - 0,69285 ha

-          Wynajęta powierzchnia nieruchomości w budynku przeznaczonym do obsługi targowiska  - 31,36 m2, możliwość korzystania z płyty targowiska w określonych godzinach.

-          Opis nieruchomości - Na działce jest zlokalizowane targowisko miejskie. Powierzchnia placu utwardzona. Działka zabudowana budynkiem przeznaczonym do obsługi placu targowego.

-          Wysokość opłat z tytułu najmu - 4,49 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Wysokość opłat z tytułu korzystania z płyty targowiska - 52,85 zł /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łobżenica teren posiada funkcję terenu usług handlu.

Wynajęte pomieszczenia w budynku, oraz płyta targowiska zostanie wykorzystana na prowadzenie nauki jazdy

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w najem dotychczasowemu najemcy na okres 3 lat

 

7.       Działka niezabudowana Nr 34/1

położony w miejscowości Fanianowo dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr:  KW 14505

-          Powierzchnia nieruchomości - 0,0977 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0040 ha

-          Opis nieruchomości - Działka niezabudowana posiadająca bezpośrednie połączenie z drogą powiatową.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,11 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica teren posiada funkcję terenu mieszkaniowo - usługowego.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienia przenośnego pawilonu handlowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

8.       Działka zabudowana Nr 432

położony w miejscowości Łobżenica dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr:  KW 23295

-          Powierzchnia nieruchomości - 0,0172 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0012 ha

-          Opis nieruchomości - Działka jest częścią Placu Zwycięstwa. Powyższa działka jest zagospodarowana jako zieleniec.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,82 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica teren posiada funkcję terenu ulic lokalnych.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienia przenośnego pawilonu handlowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – kiosk RUCH.

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

9.       Działka zabudowana Nr 927/2

położony w miejscowości Łobżenica dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr:  KW 28531

-          Powierzchnia nieruchomości - 0,4004 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0012 ha

-          Opis nieruchomości - Działka jest częścią Placu Wolności. Powyższa działka jest zagospodarowana jako zieleniec i ciągi komunikacyjne.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,82 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica teren posiada funkcję terenu ulic głównych.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienia przenośnego pawilonu handlowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – kiosk RUCH.

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

10.   Działka zabudowana Nr 52

położony w miejscowości Chlebno dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 20409

-          Powierzchnia nieruchomości - 0,43 ha

-          Wynajęta powierzchnia nieruchomości - 54 m2

-          Opis nieruchomości - Na działce znajdują się pomieszczenie garażowe po byłej remizie strażackiej.

-          Wysokość opłat z tytułu najmu - 0,91 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Łobżenica teren posiada funkcję terenu rolniczego z możliwością zabudowy.

Wynajęte pomieszczenia zostaną wykorzystana jako pomieszczenia magazynowe i garażowe.

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w najem dotychczasowemu najemcy na okres 3 lat

 

11.   Działka niezabudowana Nr 501/2

położony w miejscowości Łobżenica dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KW 20741

-          Powierzchnia nieruchomości - 0,1178 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0023 ha

-          Opis nieruchomości - Działka niezabudowana. Powyższa działka jest zagospodarowana jako zieleniec.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,82 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica teren posiada funkcję terenu ulic dojazdowych.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienia przenośnego pawilonu handlowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

12.   Działka niezabudowana Nr 82/1

położony w miejscowości Luchowo dla której Sąd Rejonowy Złotów – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr:KW 26567

-          Powierzchnia nieruchomości - 0,0241 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0010 ha

-          Opis nieruchomości - Działka niezabudowana stanowi parking usytuowany przy cmentarzu o powierzchni utwardzonej.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,11 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica teren posiada funkcję terenu ulic dojazdowych.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienia przenośnego pawilonu handlowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

13.   Działka niezabudowana Nr 37/11

położony w miejscowości Trzeboń KW 21401 Sąd Rejonowy Złotów – Wydział Ksiąg Wieczystych

-          Powierzchnia nieruchomości - 0,1294 ha

-          Dzierżawiona powierzchnia nieruchomości - 0,0035 ha

-          Opis nieruchomości - Działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej. Wydzierżawiany grunt stanowi plac przed świetlicą w pobliżu jeziora.

-          Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 2,11 zł/1m2 /miesiąc + 22% VAT

-          Termin wnoszenia opłat - miesięcznie w terminie do dnia 10 - tego każdego miesiąca trwania umowy

-          Zasady aktualizacji opłat - w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu - na podstawie GUS-u.

-          Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica teren posiada funkcję terenu mieszkaniowo - usługowego.

Dzierżawiony teren zostanie wykorzystany w celu ustawienia przenośnego pawilonu handlowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

-          Nieruchomość przeznaczona do - oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami w tut. Urzędzie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

 

§ 5

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:      4 lutego 2008 roku

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:                    .................................