Data ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego: 12 maja 2014 r.

 

Uchwała wchodzi w życie: 27 maja 2014 r.