Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa z gmin województwa wielkopolskiego: Krajenka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie.”

Z przyjemnością informujemy Państwa, że wraz z początkiem października br. rozpoczęliśmy realizację projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa z gmin województwa wielkopolskiego: Krajenka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie". Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII - „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem”).

Przedmiotem ww. projektu  jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Zachodniopomorską Szkołę Businessu Instytut Kształcenia Managerów w Pile, Sp. z o.o. aleja Niepodległości 2, wspólnie z Partnerami Projektu: Miasto i Gmina Krajenka, Miasto i Gmina Łobżenica, Gmina Miasteczko Krajeńskie: poradnictwa, szkoleń, kursów zawodowych i staży dla osób niezatrudnionych w wieku 18-64 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa zamieszkujących na obszarze: Gmina Krajenka, Gmina Łobżenica, Gmina Miasteczko Krajeńskie.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zakładki internetowej poświęconej projektowi na stronie internetowej www.zsb.pila.pl