Uprzejmie zapraszam na XXXIII/13 sesję Rady Miejskiej w Łobżenicy, która odbędzie się:

 

w dniu 5 września 2013 roku o godzinie 11:00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

przy ulicy Sikorskiego 7, w Łobżenicy.

 

Proponowany porządek obrad przedkładam w załączeniu.

 

 

Z poważaniem

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

(-) Edward Starszak