Uchwała unieważniona przez Wojewodę Wielkopolskiego.