Centrum PISOP wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego, serdecznie zaprasza przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń do udziału w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego br. w Poznaniu.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania oraz perspektyw Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W programie zaś zaplanowano wystąpienia przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Departamentu Pożytku Publicznego, którzy opowiedzą o założeniach Programu na lata 2014-2020. Ponadto zaplanowane jest przeprowadzenie dyskusji lub warsztatów.

Spotkanie organizowane jest w godzinach 10.00-14.00 w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska) przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Patronat honorowy nad spotkaniem objął Marszałek Województwa Lubuskiego.

Spotkanie jest częścią projektu „Akcelerator NGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Z poważaniem

Ilona Strzelczyk

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, tel./fax: 65 520 78 86
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, tel./fax: 61 851 91 34

www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl

Chęć udziału w spotkaniu konsultacyjnym prosimy zgłaszać p. Jerzemu Cynajkowi do dnia 10 lutego 2013 r., biuro nr 108, tel. 67 286 81 22.