K O M U N I K A T

 

W dniu 27 grudnia 2012 roku mija 94 rocznica Powstania Wielkopolskiego, której obchody stanowią jedną z najważniejszych dat w historii naszego regionu.

W związku z powyższym w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Łobżenica w dniu 27 grudnia 2012r. o godzinie 11:00 zostaną włączone na 1 minutę syreny alarmowe.

                                                                                                                                                            

 

                              Z poważaniem

 

                             Burmistrz Łobżenicy

                             (-) Eugeniusz Cerlak