INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
URZˇD
MIEJSKI GMINY ŁOBŻENICA

        

Podinspektor do spraw zamówień publicznych i inwestycji

 

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

                              Hubert  Zdrenka

         

zamieszkały/a w

 89-310 Łobżenica ul.  Złotowska 34B

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy

kwalifikacyjnej komisja  stwierdziła, że Pan Hubert  Zdrenka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedz± merytoryczn± z zakresu zamówień publicznych i inwestycji.

 

 

 

 

Łobżenica, dnia  05 listopada  2012 r.                     

Burmistrz Łobżenicy

 

Eugeniusz Cerlak