BR.0002.13.2011                                                                       Łobżenica, 16-11-2011

 

 

        

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zapraszam na XIII/11 sesję Rady Miejskiej w Łobżenicy, która odbędzie się:

 

w dniu 29 listopada 2011 roku o godzinie 10:00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

przy ulicy Sikorskiego 7, w Łobżenicy.

 

 

Proponowany porządek obrad przedkładam w załączeniu.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Edward Starszak