Uchwała unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.