Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.114.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 1 września 2020 r.  koordynatorem ds. dostępności powołany został starszy informatyk  Adam Michniewicz - amichniewicz@lobzenica.pl.