POSTANOWIENIE NR 101/2020

 Komisarza Wyborczego w Pile I

z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Łobżenica

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r.
poz. 568) Komisarz Wyborczy w Pile I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
w gminie Łobżenica, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Renata Leszczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Łobżenica

 

 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.

Marta Kochańczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Łobżenica

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Pile I

 

(-) Daniel Jurkiewicz