Uprzejmie zapraszam na XV sesję Rady Miejskiej w Łobżenicy, która odbędzie się:

 

w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

przy ulicy Sikorskiego 7, w Łobżenicy.

 

        Proponowany porządek obrad przedkładam w załączeniu.

 

 

Z poważaniem

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY

  (-) Antoni Kapeja