Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Załączniki

·        informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

·        wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

·        zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

·        zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Informacja pochodzi ze strony:

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/2/26413_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw__oraz_wyborach_wojtow_burmistrzow_prezydentow_miast