Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile informuje, że od dnia 17 lipca 2017 r. na obszarze województwa wielkopolskiego, t.j. właściwości miejscowej Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, obsługą deklaracji akcyzowych będą się zajmowały wyłącznie wyznaczone urzędy skarbowe.

 

Celem tych zmian jest zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika na jak najwyższym poziomie, a jednocześnie koncentracja zadań związanych z przyjmowaniem i rozliczaniem deklaracji akcyzowych w wyspecjalizowanych, niżej wymienionych jednostkach.

 

Miejscem wyznaczonym do składania deklaracji akcyzowych dla podatników z powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego będzie Urząd Skarbowy w Pile, ul. Kossaka 106, 64-920 Piła.