Opłata od posiadania psa

 

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Pani Katarzyna Sobiak

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro)

tel. 67 286 81 14, 67 286 81 13

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

  1. Wymagane dokumenty:

a) oświadczenie o nabyciu pasa, zgonie lub wyzbyciu się psa

 

3.       Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

            - 14 dni od dnia nabycia lub zbycia psa

 

Podatek jest płatny bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku

      - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

      nr rachunku: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

 

 

4.    Informacje dodatkowe:

 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

2) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

3) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

5.    Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 849),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).