Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2015-04-22 13:46:09 Łukasz Sobieszczyk Utworzenie
2015-04-22 13:47:05 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.8.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-22 13:47:43 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do Zarządzenia Nr K.8.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2015 r. - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-22 13:47:43 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-22 13:47:43 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-22 13:47:44 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-22 13:48:20 Łukasz Sobieszczyk Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2015-04-24 17:47:43 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 kwietnia 2015 r."
2015-04-24 17:47:44 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-24 17:47:50 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2015-04-24 17:48:05 Łukasz Sobieszczyk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr K.8.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" na "Zarządzenie Nr K.8.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-24 17:48:05 Łukasz Sobieszczyk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik do Zarządzenia Nr K.8.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2015 r. - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" na "Załącznik do Zarządzenia Nr K.8.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2015 r. - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-24 17:48:05 Łukasz Sobieszczyk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" na "Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-24 17:48:05 Łukasz Sobieszczyk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" na "Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-24 17:48:05 Łukasz Sobieszczyk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" na "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-24 17:48:05 Łukasz Sobieszczyk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 kwietnia 2015 r." na "Zarządzenie Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 kwietnia 2015 r."
2015-04-24 17:48:05 Łukasz Sobieszczyk Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" na "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-24 17:48:06 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2015-04-24 17:49:44 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-04-24 17:49:44 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica zmieniony Zarządzeniem Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy"
2015-04-24 17:49:45 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2015-04-24 17:51:03 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 kwietnia 2015 r."
2015-04-24 17:51:03 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica zmieniony Zarządzeniem Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy"
2015-04-24 17:51:04 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2015-05-19 12:19:38 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2015-05-19 12:19:41 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do Zarządzenia Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 kwietnia 2015 r."
2015-05-19 12:19:43 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2015-12-03 15:42:40 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.18.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 października 2015 r." w pozycji nr 8
2015-12-03 15:42:41 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do Zarządzenia Nr K.18.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 października 2015 r." w pozycji nr 9
2015-12-03 15:42:44 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2015-12-03 15:43:29 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2016-03-09 10:19:33 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.8.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2016-03-09 10:19:33 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do Zarządzenia Nr K.8.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2015 r. - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2016-03-09 10:19:33 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2016-03-09 10:19:33 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2016-03-09 10:19:33 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2016-03-09 10:19:33 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2016-03-09 10:19:33 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do Zarządzenia Nr K.9.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 kwietnia 2015 r."
2016-03-09 10:19:33 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.18.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 października 2015 r."
2016-03-09 10:19:33 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do Zarządzenia Nr K.18.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 października 2015 r."
2016-03-09 10:19:38 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2016-03-09 15:07:50 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.24.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 1
2016-03-09 15:07:51 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 2
2016-03-09 15:07:52 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2018-04-17 15:53:49 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 3
2018-04-17 15:53:49 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 - Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek prawa handlowego z udziałem Gminy" w pozycji nr 4
2018-04-17 15:53:50 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 - Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 5
2018-04-17 15:53:51 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2019-03-07 11:08:45 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 0050.26.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 6
2019-03-07 11:08:45 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do zarządzenia - struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 7
2019-03-07 11:08:50 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2020-07-20 13:01:25 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr K.24.15 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2020-07-20 13:01:25 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do zarządzenia - struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2020-07-20 13:01:25 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 0050.26.2019 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2020-07-20 13:01:25 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2020-07-20 13:01:25 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Burmistrza Łobżenicy z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2020-07-20 13:01:25 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 1 - Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek prawa handlowego z udziałem Gminy"
2020-07-20 13:01:25 Łukasz Sobieszczyk Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik Nr 2 - Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica"
2020-07-20 13:01:26 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 0050.86.2020 Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 1
2020-07-20 13:01:28 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 2
2020-07-20 13:01:28 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do regulaminu - wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek prawa handlowego z udziałem Gminy" w pozycji nr 3
2020-07-20 13:01:28 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 do regulaminu - zasady podpisywania pism, decyzji i dokumentów" w pozycji nr 4
2020-07-20 13:01:28 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 do regulaminu - struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 5
2020-07-20 13:01:32 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja
2021-05-04 12:44:51 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 0050.51.2021 Burmistza Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 6
2021-05-04 12:44:51 Łukasz Sobieszczyk Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do zarządzenia - struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica" w pozycji nr 7
2021-05-04 12:44:52 Łukasz Sobieszczyk Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij