Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Głosowanie przez pełnomocnika


Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w kraju.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby uprawnione które:

1)      najpóźniej w dniu referendum ukończą 75 lat,

2)      posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3)      posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

4)       orzeczenie o zaliczeniu do I i II gru?? inwalidów,

5)      osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika osoby uprawnione przebywające w:

- zakładach opieki zdrowotnej,

- domach pomocy społecznej,

- zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych

- domach studenckich i ich zespołach,

oraz osoby uprawnione głosujące korespondencyjnie.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania i zastępcy mężów zaufania.


Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.


Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.


W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisana do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć do dnia 28 sierpnia 2015 r.- Wzór wniosku


Do wniosku należy dołączyć:


- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa,

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba uprawniona udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat;

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.


Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba uprawniona zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu głosowania.

Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu komisji obwodowej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa powoduje jego wygaśnięcie.

Załączniki

1435162374_Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1436446520_Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2015-07-29 10:01:55
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2015-07-29 10:01:47
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2015-07-29 10:02:36
Ostatnia zmiana:2015-07-29 10:02:40
Ilość wyświetleń:1814

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij