Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości

 

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Pani Katarzyna Sobiak, Małgorzata Papka

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro)

tel. 67 286 81 14, 67 286 81 13

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)    wypełniony druk deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 – dla osób prawnych

       lub wypełniony druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 – dla osób fizycznych

b)         wypełnione załączniki (ZN-1/A, ZN-1/B)        

c)     umowa dzierżawy

d)         dokument nabycie nieruchomości (Akt Notarialny, postanowienie Sądu)

e)         zaświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej

f)          zaświadczenie o zakończeniu budowy

g)         pozwolenie na rozbiórkę budynków

h)         zaświadczenie o wpisie budynków do rejestru zabytków

 

 

3. Opłaty:

 

brak opłaty skarbowej.

 

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

a) osoby prawne – są zobowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa      w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

b) osoby fizyczne – są zobowiązane złożyć informacje o nieruchomościach terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu innych zmian         (np. zajęcie budynków na działalność gospodarczą).

c) osoby fizyczne i prawne są zobowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek urzędu gminy  w terminach do dnia:

- osoby fizyczne:  15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

- osoby prawne : 15 – go dnia każdego miesiąca.

 

Podatek jest płatny bez wezwania

      - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

      nr rachunku: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

- lub w kasie Urzędu w godzinach:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

 

5. Informacje dodatkowe:

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek od nieruchomości za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty lub budynki zostały zajęte na prowadzenie  działalności gospodarczej lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 

6. Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

 

Załączniki

DN-1_2018 (144.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IN-1_2018 (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN-1A_2018 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN-1B_2018 (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXXVI.294.17 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2017 r. (222.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2011-05-23 19:13:09
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2011-05-23 19:15:17
Ostatnia zmiana:2018-01-02 09:16:54
Ilość wyświetleń:3705

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij